Nieuws

Corona update

By 11 september 2020 No Comments

Geachte patiënt,

Voor u en onze veiligheid hebben wij in onze praktijk een aantal corona maatregelen genomen. We vragen u deze goed door te lezen en bij ons in de praktijk zich te houden aan onderstaande richtlijnen.

– We verzoeken u een mondkapje in de wachtkamer te dragen .
– Kom niet te vroeg, max 5 minuten voor de afgesproken tijd.
– Kom alleen, indien strikt noodzakelijk mag u maximaal 1 ouder of begeleider meenemen.
– Bij de ingang van de deur graag uw handen desinfecteren met handalcohol.
– Uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aanraken.
– We verzoeken u in de wachtruimte en bij het maken van afspraken 1,5 meter afstand te bewaren.
– Volg de aanwijzingen van het personeel op.
– Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Indien u één van de onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden verzoeken wij u om uw afspraak (kosteloos) te annuleren. Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één van de volgende symptomen die passen bij corona:

– Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
– Hoesten
– Verhoging of koorts ( meer dan 38C°)
– Kortademigheid of benauwdheid
– Reuk- en / of smaakverlies
– Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
– Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
– Heeft u huisgenoten/gezinsleden met corona en heeft u de afgelopen 2 weken contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
– Bent u in thuisisolatie (verplichte quarantaine) vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld??
– Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

In onze praktijk houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Als mondzorgverleners nemen wij extra maatregelen om uw en onze veiligheid te waarborgen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten dat er van 1 augustus tot 1 november 2020 hiervoor een toeslag gerekend mag worden. Wij brengen een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Dit is een tegemoetkoming van de extra kosten die samenhangen met de zorg van individuele patiënten, zoals triage en extra persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wij zien er naar uit om u te mogen verwelkomen in onze praktijk!

Bedankt voor uw medewerking!

Team Tandheelkundig Centrum Noord