Nieuws

De praktijk is weer geopend!

By 14 mei 2020 No Comments

Beste patiënt,

Wij hopen dat het goed met u gaat en u in goede gezondheid verkeert. Uw gezondheid staat ook voor ons voorop.

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn weer geopend voor reguliere tandheelkunde. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. We zullen u bij het maken van een afspraak een aantal vragen stellen om vast te stellen of dit het geval is. Mocht er daarna iets wijzigen in uw gezondheid en u antwoordt op één van de volgende vragen ‘ja’, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw  handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Vervolgafspraken zullen veelal in de behandelkamer of per e-mail/telefoon gemaakt worden.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

We vragen uw begrip voor het volgende:


Omdat het momenteel erg druk is met het maken en verplaatsen van afspraken willen we u vragen zo veel mogelijk uw vragen per e-mail aan ons te stellen i.p.v. per telefoon. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. Wij verzoeken u NIET naar de praktijk te komen voor het maken van een afspraak. Indien u de komende weken een afspraak heeft staan ontvangt u van ons een e-mail of deze afspraak wel of niet door kan gaan.

Tot slot wensen wij u een goede gezondheid toe en hopen u spoedig weer in onze praktijk te kunnen ontvangen.

Met vriendelijke groeten,
Team Tandheelkundig Centrum Amsterdam Noord

Contact opnemen