Home

Eerste bezoek algemene tandheelkunde

Uw eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek wordt kennis gemaakt met uw nieuwe tandarts. Bij deze kennismaking worden uw wensen/klachten besproken en verzamelen wij alle noodzakelijke informatie om uw huidige mondgezondheid in kaart te brengen.

Uw gebit en medische gegevens worden beoordeeld, indien nodig worden er röntgenfoto’s gemaakt. Naar aanleiding van deze informatie wordt er een behandelplan opgesteld. Bij complexe gebitssituaties is soms meer onderzoek nodig om tot een behandelvoorstel te kunnen komen. Wij maken dan graag een vervolg afspraak met u.


Praktische zaken tijdens uw eerste bezoek

De eerste afspraak duurt ongeveer dertig minuten. Voorafgaand vragen we u een toestemmingsformulier (link nr formulier) en gezondheidsvragenlijst (link nr formulier)  in te vullen. We willen u vragen deze digitaal in te vullen en per mail te versturen, of uit te printen en mee te nemen bij uw eerste bezoek. Neem graag ook tijdens uw eerste bezoek een identiteitsbewijs mee.

De kosten voor een eerste consult (code C001) bedragen tussen de €50  en €180,- . Indien u recente röntgenfoto’s heeft en deze digitaal naar ons heeft opgestuurd, kunnen de totale kosten lager uitvallen. Als u een tandheelkundige verzekering heeft dan kunnen de intakekosten geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeringsmaatschappij.

Was u tot voorheen patiënt bij een andere tandarts? Dan is het goed om van te voren uw oude dossier met foto’s naar ons op te sturen. Dit kan naar info@noordent.nl.