Home

Eerste bezoek implantoloog

Eerste bezoek implantoloog:

Tijdens uw eerste bezoek wordt kennis gemaakt met de tandarts-implantoloog. Bij deze kennismaking wordt er onderzoek gedaan en naar aanleiding van uw wensen/klachten een behandelplan opgesteld. De implantoloog zal het traject met u bespreken en er zal een kostenbegroting gemaakt worden.

Het gesprek bij de implantoloog duurt ongeveer 30 minuten. De kosten voor een intake gesprek bedragen tussen de €142,- en €152,- (code J01 en X21/X22) dit is inclusief een OPT (een kaakoverzichtsfoto).

Indien u een tandheelkundige verzekering heeft dan kunnen de intakekosten geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Wanneer de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, wordt ook de intake vergoed. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeringsmaatschappij.